Logo


Start

SarcoKast

Meubels

Muziekinstrumenten

Achtergrond

Biografie

Artisanaat

Bestellen

Contact

Links
Verstelbare Solitarius


Logo De Nieuwste StijlDe Sarcokast
(nu ook te bestellen)

Geheel in de stijl van De Nieuwste Stijl is het nu mogelijk om uw eigen SarcoKast te bestellen.

De SarcoKast is een kast zolang u leeft en een (graf-) kist voor u. Bovendien is het ontwerp zo gemaakt, dat u eventueel ook twee (spiegelende) kasten tegen elkaar kunt zetten.

Uiteraard mag u enige haast hebben met het bestellen van een mooie kast.
Alleen - als u per omgaande een kist nodig heeft, gaat dat niet.
Alle SarcoKasten worden slechts op bestelling gemaakt! Wij hebben géén voorraad.
Aanpassingen aan eigen formaat is mogelijk.

Kijk voor de volledige informatie
hier.
SarcoKast

De eerste twee (gespiegelde) SarcoKasten. Bekijk de foto iets groter op pagine met uitgebreide uitleg over de SarcoKasten hier. U vindt er ook foto's van het bouwproces, uitleg over gebruikte materialen en over de transitie van Kast naar Kist.
Vervoer geregeld !!


Busje

Sinds kort zijn wij in het bezit van een prachtig tweedehands busje voor het vervoer van onze werkplaats in Frankrijk naar een willekeurige plaats in Nederland. We hopen dat hij het lang volhoudt! Kijk er naar uit als u op de weg zit.


Expositie Klavecimbel in Eefde

Stijlkamer met klavecimbel

Houd de Galerie Stijl in Eefde (bij Zutphen) in de gaten. Het klavecimbel dat u op deze site ziet, heeft daar ook een tijd geëxposeerd gestaan. Er staat een nieuwe expositie in de planning met veel van de meubels die u op deze site ziet.Alle meubels op deze site zijn in de afgelopen jaren ontworpen en voor een deel gebouwd.

Goed nieuws is ook: ze zijn allemaal te bestellen!

Zoals Mozart, Beethoven en vele anderen hun inspiratie kregen van Bach, heb ik mijn inspiratie uit de periode van De Stijl gehaald: de Nieuwe Beelding genoemd.
Geen van de meubels of muziekinstrument die u op deze site aantreft is echter een kopie!
Ja, de elementaire kleuren zijn voor een deel geïnspireerd op de kunst uit De Stijl-periode. Hieronder treft u een citaat over De Stijl aan, die ik voor u van Wikipedia heb gehaald. Daar staat een toelichting hierover in.

De vorm is echter - mochten we Mondriaan, Rietveld en enkele andere aanhangers De Stijl strak navolgen - niet van deze beweging uit het begin van de vorige eeuw overgenomen. Simpelweg omdat ik andere inzichten heb. Vergelijk het maar met weer met Mozart, Beethoven en companen: zij inspireerden zich op Bach, maar brachten vele veranderingen aan. Daardoor evolueerde de barokke muziek tot klassieke en later tot romantische muziek, etc.

Met andere woorden: ik ondersteun het gebruik van elementaire kleuren - alhoewel ik de onbetamelijkheid heb ook soms groen te gebruiken! - maar niet de strakke orthogonale wetgeving die met name Mondriaan en Rietveld hanteerden. Daarom ziet u ook veel schuine en trapezoïde elementen.
De stoelen en banken zijn allemaal uitstekend zitbaar, iets dat je niet van rood-blauwe stoel van Rietveld kon beweren. Zie hiernaast: de kussens, de trapezoïde vorm van rugleuning en zitting en vooral de mogelijkheid om de rugleuning te verstellen!

Muziekinstrumenten

Ook het klavecimbel en het klavichord zijn wat uiterlijk betreft geheel in De Nieuwste Stijl ontworpen. Dat wil zeggen: het uiterlijk. Het innerlijk is volgens de beste tradities uit 17de en 18de eeuwse tradities gebouwd! Het geeft die heerlijke hybride combinatie van oud, nieuw en nieuwer tot gevolg. Kortom, instrumenten van onze tijd. We moeten ten slotte van de geschiedenis leren.
Technisch gesproken is er nog veel over het klavecimbel en klavichord te zeggen - dat vindt u elders op deze site, mocht u daarin zijn geïnteresseerd.


Achtergrond over De Stijl

Over het algemeen probeerden de leden van De Stijl vorm te geven aan de modernisering door middel van een zo groot mogelijke eenvoud en abstractie. Zowel in de architectuur als in de schilderkunst kwam men tot abstracte composities. De ideeën van de groep worden ook wel aangeduid met de naam Nieuwe Beelding, door toedoen van Mondriaan ook Neo-plasticisme genoemd.
De belangrijkste stilistische kenmerken van de Nieuwe Beelding zijn:
 • Het terugbrengen van kunstwerken en ontwerpen tot hun meest elementaire vormen. De afzonderlijke elementen die zo overbleven, lijn, kleur en vlak, bijvoorbeeld, werden 'beeldingsmiddelen' genoemd.
 • Kunstwerken en ontwerpen waarin deze 'beeldingsmiddelen' duidelijk herkenbaar zijn.
 • Weloverwogen, asymmetrische composities en ontwerpen.
 • Toepassing van onvermengde, primaire kleuren en 'neutrale' kleuren wit, grijs en zwart.
 • Kunstwerken en ontwerpen volgens het orthogonale stelsel, dat wil zeggen uitsluitend vlakken en lijnen in horizontale en verticale richting.

 • Daarnaast hielden de leden van De Stijl zich bezig met theorievorming en dachten zij na over de rol van kunst in de wereld. Hierbij ging men van het volgende uit:
 • Utopisch geloof in de vooruitgang van de mens door middel van technische, wetenschappelijke en sociale verbeteringen.
 • Geloof in de universaliteit van de dingen. Objectiviteit (het universele) zou het volgens de leden van De Stijl winnen van subjectiviteit (het individuele).

 • Rood-blauwe stoel

  Er zijn echter opvallend weinig werken die aan alle kenmerking van de Nieuwe Beelding voldoen. Van Doesburg, bijvoorbeeld, paste nog tot 1920 naast primaire ook secundaire kleuren toe, terwijl Mondriaan de primaire kleuren vermengde met grijs en Huszár zelfs een heel scala van mengkleuren toepaste.
  Zelfs één van de meest bekende voorbeelden van De Stijl, Rietvelds Rood-blauwe stoel, is feitelijk een symmetrisch ontwerp en werd pas omstreeks 1923 van primaire kleuren voorzien.
  (Bron: diverse boeken èn Wikipedia.)

  Nederlands

  English

  Français

  Deutsch
  De ontwerpen evenals de afbeeldingen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
  Deze rechten worden gecontroleerd en beheerd door het bedrijf Pictoright.
  Zie onder Links voor nadere gegevens.
  De laatste keer dat deze pagina geladen werd, was het uur.